Gepubliceerd op 6 februari, 2022

Visie Algemeen Belang Tholen

Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en ruimte aan en mogelijkheden voor het ondernemerschap dragen bij aan de economie en werkgelegenheid op onze eilanden. Maar dit mag niet ten koste gaan van het weidse landschap, de rust en ruimte van de eilanden en de financiële positie van de gemeente.

Het behouden van jongeren om te wonen en te werken is belangrijk. De ontwikkelingen in de woningmarkt eisen om breder te kijken naar de mogelijkheden om starters op de woningmarkt meer kansen te bieden en hierin te faciliteren.

Gemeente Tholen is toekomstproof

Algemeen Belang Tholen wil dat gemeente Tholen een zelfstandige gemeente blijft. Een gemeente die toekomstproof is. Waar ruimte is voor de ondernemer, die serieus genomen wordt in de creatieve en innovatieve plannen. Een gemeente die slagkracht krijgt door commerciëler te denken en te handelen, ook in eigen huisvesting. Meer gebruik maakt van regionale samenwerkingen en de werkzoekenden nog meer te verbinden met werkgevers.

Bouwen van woningen voor eigen inwoners en dus starters

Algemeen Belang Tholen is geen voorstander van een onverminderde verkoop van gronden voor het uitbreiden van industrieterreinen. Verkoop van grond dient bestemd te zijn voor de eigen inwoners, vooral de jongeren en starters die vanwege de huidige woningmarkt onvoldoende tot geen kansen hebben om zelfstandig te kunnen wonen.

Belofte & Resultaat

  • Algemeen Belang Tholen steunt actief initiatieven als het gaat om woningbouw voor eigen inwoners
  • Aandacht vragen voor mogelijkheden van verhuur kantoorruimte in gemeentehuis en stimuleert het commerciëler denken en handelen
  • Actief vragen stellen over meer inzet en lef van de gemeente op het verbinden van bedrijven met langdurige werkzoekenden