Gepubliceerd op 26 januari, 2022

Visie Algemeen Belang Tholen

Sport en Recreatie zijn belangrijk voor de gezondheid van mensen en vormen twee thema’s die elkaar aanvullen en versterken. Deze zijn van toegevoegde waarde voor de leefbaarheid, gezondheid en weerbaarheid van de inwoners van Tholen. Recreatie zorgt voor ontspanning en is belangrijk voor de werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Meer promotie van sport, meer faciliteren door subsidies

Meer buiten zijn en bewegen bestrijdt bewegingsarmoede en overgewicht en draagt bij aan de mate van gezondheid, vitaliteit en geluk. Sport en recreatie is erg belangrijk hierin. Algemeen Belang Tholen is van mening dat recreatie meer mogelijkheden krijgen voor een ruimere toepassing van het invullen van de zondagsrust. Dit draagt bij aan een aantrekkelijk recreatief klimaat, dat meer toeristen aantrekt en daarmee de positie van wonen, ondernemen en recreëren versterkt.

Verruiming van de winkelsluitingstijd op zondag

Algemeen Belang Tholen maakt zich hard voor een verruiming van de winkelsluitingstijd op zondag voor souvenirwinkels, sportwinkels en supermarkten en is van mening dat dit geen afbreuk doet aan de rust en ruimte van de eilanden. Ondernemers in deze sectoren dienen vrij te zijn om te bepalen wanneer zij willen en kunnen ondernemen. Ook moeten de natuurgebieden functioneel open zijn voor het publiek.

Belofte & Resultaat

  • Meer promotie van sport en het faciliteren van sport door verstrekken of verhogen van subsidies
  • Sturing op de uitvoering van het besluit ten aanzien van het zwembad te Sint Maartensdijk
  • Verruiming van de winkelsluitingstijd op zondag voor souvenirs-, sportwinkels en supermarkten