Algemeen Belang Tholen staat voor nuchterheid en realistisch beleid en controleert het dagelijks bestuur op de uitvoering. Ook deze bestuursperiode kunt u daarop rekenen.

Daar hebben wij uw steun hard bij nodig. Onze leden maken het mogelijk dat onze politici ondersteuning krijgen in hun werk, de communicatie activiteiten om u op de hoogte te houden, uw mening te vragen en in het voeren van verschillende campagnes.

Dit kan op twee manieren. Natuurlijk door lid te worden van de partij. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar. Maar u kunt ons ook steunen door een bedrag naar eigen keuze over te maken op bankrekeningnummer NL 18 RBRB 0928 9719 10.

Helpt u mee?