Gepubliceerd op 8 februari, 2022

Visie Algemeen Belang Tholen

Een veilige en fijne woon- en leefomgeving is voor iedereen belangrijk. Leefbaarheid raakt mensen dagelijks en gaat over de mate waarin de straat, buurt, dorp en gebied aantrekkelijk is. Verloedering, vervuiling, gebrek aan onderhoud zijn van invloed op de veiligheidsbeleving van de inwoners van Tholen. Maar dat niet alleen. De aandacht dient nog meer te liggen op de lokale prioriteiten zoals drugsoverlast, aanpak van sociale problematiek, maritieme en waterveiligheid. Op het gebied van ondermijning ligt de prioriteit op recreatieparken en transportsector.

Zichtbaarheid en betere communicatie

De gemeente Tholen moet meer doen aan veiligheid en handhaving. Communicatie over vervolgacties van politie en andere opsporingsambtenaren moeten meer aandacht krijgen. Het is jammer dat gemeente Tholen veel aandacht besteed aan naleving van alcoholgebruik onder jongeren terwijl het drugsgebruik ook grote problemen geeft. Over verhoging van het aantal inbraken en andere vormen van criminaliteit wordt nauwelijks gesproken.

Algemeen Belang Tholen wil meer inzet van de wijkagenten en dat de afspraken over het aantal wijkagenten worden nagekomen. Zij hebben immers een belangrijke functie in de moderne samenleving. Zichtbaarheid en bereikbaarheid is essentieel.

Stopzetten van varend ontgassen op onze wateren

Algemeen Belang Tholen zal blijvend aandacht vragen voor het stoppen van het varend ontgassen bij tankschepen op onze wateren. Varend ontgassen belast omwonenden, de bemanning van schepen en het milieu. Door het realiseren van ontgassingsinstallaties die de ladingsresten opvangen kan het ontgassen worden voorkomen.

Belofte & Resultaat

  • Actief de uitvoering van het veiligheidsbeleid en de gemaakte afspraken bewaken
  • Ontwikkelingen realiseren van ontgassingsinstallaties en wetgeving blijven volgen en aandacht vragen voor het belang hiervan